Chế độ thai sản năm 2019 mà chị em nên biết

Ngày 27/06/2019 3:09:13

Năm 2019 nhiều bạn sẽ thắc mắc về chế độ thai sản có gì thay đổi hơn so với những năm trước? Luật bảo hiểm xã hội mới bổ sung về chế độ thai sản như thế nào? Những điều kiện hưởng chế độ thai sản như thế nào? là phần lớn những câu hỏi mà người lao động đang thắc mắc. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn những điều luật bổ sung về chế độ thai sản để giải đáp thắc mắc của các bạn về vấn đề này, xin mời các bạn cùng tham khảo.

Dưới đây là 8 thay đổi chính của chế độ thai sản 2019 mới của Luật Bảo hiểm xã hội:

Cha được nghỉ thai sản

che-do-thai-san

Lao động nam trong trường hợp đang đóng Bảo hiểm xã hội mà khi vợ sinh con thì đối tượng lao động nam đó cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ theo như chế độ thai sản mới nhất là 5 đến 14 ngày cho phép.
Lao động nam sẽ nghỉ 5 ngày làm việc khi vợ sinh con. Còn nếu khi vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi hay là giải phẫu thì sẽ được nghỉ 7 ngày làm việc.
Trường hợp vợ sinh đôi lao động nam là chồng sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên bạn thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà vợ phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
Thời gian nghỉ việc đối tượng nam sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Thai sản cho người mang thai hộ

Trước kia thì Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014,chưa có quy định chế độ thai sản cho người mang thai hộ nhưng bắt đầu từ 1-1-2016 khi Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực thì bạn sẽ có chính sách này bắt đầu được áp dụng. Và năm 2019 cũng được áp dụng

Người mang thai hộ cũng sẽ được hưởng chế độ thai sản về khám thai, sẩy thai, nạo hút hay là thai chết lưu, hay các chế độ sinh con,…từ thời điểm mang thai hộ cho đến thời điểm giao đứa trẻ thì cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá 6 tháng.

Trong trường hợp kể từ ngày mà mẹ sinh con đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì những người mang thai hộ cũng vẫn sẽ được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đầy đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Người mẹ nhờ mang thai hộ cũng được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi mới thôi nhé.

Nếu bạn là giáo viên hay giảng viên có dịp nghỉ hè theo đúng quy định nhà nước mà bạn sinh đúng vào tháng hè thì bạn sẽ được nghỉ bù thêm 2 tháng nữa.

che-do-thai-san

Chế độ thai sản sau sinh mà mẹ chết hoặc con chết

chế độ thai sản 2019? Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà không may con chết thì sẽ được quy định là 4 tháng tính từ ngày mà sinh con còn nếu con dưới 2 tháng tuổi hoặc 2 tháng thì sẽ được tính từ ngày con chết

Về thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà mẹ chết, trước đây luật quy định thời gian hưởng là cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Nhưng Luật Bảo hiểm xã hội mới đây sẽ quy định thời gian hưởng chế độ thai sản của cha mẹ trong trường hợp này là thời gian nghỉ thai sản còn lại của người mẹ.

Trường hợp mà mẹ không đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì cha hay là người trực tiếp nuôi dưỡng các bé sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi con đủ 6 tháng tuổi và nếu cha, người trực tiếp nuôi không nghỉ việc thì ngoài tiền lương đó cũng còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

che-do-thai-san

Thời gian hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sau thai sản được quy định là từ 5-10 ngày trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc (thay vì trong 1 năm như trước đây). Thì trường hợp người lao động mà có thời gian nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe như thế từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó bạn vẫn được tính cho năm trước.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, và phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày sẽ được quy định chung là bằng 30%số mức lương cơ sở. Còn trước đó là 25%

Đi làm trước hạn

Quy định mới về đi làm trước hạn sẽ được nâng thời gian sau khi sinh con từ đủ 60 ngày trở lên tăng lên ít nhất là 4 tháng. Luật mới quy định người nghỉ thai sản bạn cần phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý thì bạn mới được nghỉ.

Chế độ thai sản 2018 nghỉ mới nhất chính xác nhất theo các luật bảo hiểm xã hội cho vợ chồng mà nên biết
Chế độ thai sản 2018 nghỉ mới nhất chính xác nhất theo các luật bảo hiểm xã hội cho vợ chồng mà nên biết
Ngoài tiền lương của những ngày làm việc đó thì lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 6 tháng.

Chế độ sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu

Trong trường hợp sẩy thai,hay nạo hút thai hoặc thai chết lưu,thì các lao động nữ được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, nghỉ 20 ngày Còn nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi thì bạn được nghỉ 40 ngày. còn nếu thai từ 13 tuần – 25 tuần tuổi thì nghỉ 50 ngày nếu thai của bạn từ 25 tuần tuổi trở lên.

che-do-thai-san

Chế độ thai sản khi nhận con nuôi

Thời gian nghỉ thai sản khi bạn nhận con nuôi được điều chỉnh như sau,khi con đủ 4 tháng tuổi trở lên cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Những trường hợp lao động được hưởng chế độ thai sản 2019 sau đây

– Lao động nữ mang thai.

– Lao động nữ sinh con;

– Lao động nữ mang thai hộ hoặc là người mẹ nhờ mang thai hộ;

– Người lao động thực hiện nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

– Lao động nữ đã đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

– Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

–>>Xem thêm: Cha mẹ cần biết về bệnh thủy đậu

Khánh Hòa

 

 

[vivafbcomment]